Thông số kỹ thuật bơm - 6" SILVER LINE SERIES

Power Range    3.7kW to 26kW, 50Hz, 380V-415V, A.C - Three phase 

Speed
  2900rpm
Nominal Flow
m3/h
27
32
38
46
60
Head - Maximum
m
260
270
210
157
158
Nominal outlet size
Inches
3
3
3
3 /4
3 /4

Liên hệ công ty :

Công Ty TNHH TM Trang Trí Ngoại Thất Đông Dương
Số : 8 Cây Keo - Tam Phú - Thủ Đức - Tp.HCM
Tel : 84-8-37260813 Fax : 84-8-54037973
Email : info@dongduongco.com
Websites : www.dongduongco.com