Thông số kỹ thuật bơm - 4" SILVER LINE SERIES


                 


2900 rpm
Nominal Flow
m3/h
1.5
2
3
4
5
8
10
14
18
Head-Maximum
m
225
260
222
270
185
 270
152
133
 116
Nominal outlet size
Inch
 
 
 
 
1 ½
2
2

Liên hệ công ty :

Công Ty TNHH TM Trang Trí Ngoại Thất Đông Dương
Số : 8 Cây Keo - Tam Phú - Thủ Đức - Tp.HCM
Tel : 84-8-37260813 Fax : 84-8-54037973
Email : info@dongduongco.com
Websites : www.dongduongco.com